Share:

Love At First Sight

apple gugulan

0 read

Si Sandy ay hindi naniniwala sa Love at First Sight not untill, ng makilala niya ang misteryosong lalaki na si Williard Galves ang taga-pagmana ng mayaman niyang angkan sa Switzerland.

Ngunit nagrebelde ito at naglayas at umuwi sa pilipinas upang doon na manirahan. Hanggang sa, pagtagpuin ang landas nila ni Sandy ang babaeng matagal na pala siyang lihim na hinahangaan at minamahal.

Hanggang saan makakaya ni Sandy na ipaglaban ang pagmamahal niya para sa lalaki gayung naipagkasundo narin pala ito sa mayaman din na kagaya nito.Written By Apple gugulan

Copyright © 2020

Unfold

Tags: friends to loversbadboyheir/heiresstragedystraightothersseductive
Latest Updated
Chapter Seven

Habang nag-aalok ako ng alak sa isang bagong dating na customers ng Bar na iyon. May tila isang babae ang bigla ay tumawag sa akin. "Hey, It's you Sandy, right?" pangungumpirma nito habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ko.

kaya naman inaninag ko siyang mabuti dahil medyo madilim ang ilaw ng loob ng Bar. Ng maalala ko ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment