Share:

THE CUDDLER (Tagalog / Filipino)

Cara Althea

186959 reads

Isang paid volunteer cuddler sa isang orphanage sa Maynila si Mariyahana. And she has a very special task, iyon ay ang yakapin ang mga bagong silang na sanggol na inabandona o namatayan ng mga ina.

Mahigit dalawang taon na niyang ginagawa ang trabahong iyon at ito ang unang pagkakataon na kukuhanin ang eksklusibong serbisyo niya para maging full time cuddler ng sanggol na si Liby.

For her, it's her chance to save money since she will be paid handsomely. Yayakapin lang naman ang baby, no biggie!

Not until she meets Ethan. Ang suplado at ipinaglihi yata sa sama ng loob na tiyo ni Liby.

And what's even worse? He hates her even more nang maalala nitong nagsanga na ang landas nila years ago... noong nasa Amerika pa siya at kontrabida sa buhay ng bestfriend niya.

Unfold

Tags: one-night standarrogantdramasweeticyenimies to loverssecretslonelynannywaitress
Latest Updated
CHAPTER THIRTY-SEVEN

“ATENG, ang guwapo naman pala ni Dragon. No wonder na tinamaan ka—” komento kay Riya ni Damian nang ganap na silang makalayo kina Ethan at Liby.

“Anong—teka nga. Ano ba’ng ginagawa n’yo rito?” tanong niya sa mga kaibigan matapos lingunin ang magtiyo na noon naman ay patungo sa kabilang bahagi ng garden.

“Haller! Hindi ba obvious?” Tu……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment