Share:

A Chance To Love

nerdy_ ugly

0 read

May chance pa ba ang pag-ibig na hindi natuloy sa mga nagdaang limang taon? Mabibigyan ba ito nang isa pang pagkakataon? Tunghayan po natin ang pag-ibig ng dalawang puso na umaasang may chance pa ba ang kanilang pag-iibigan.

Unfold

Tags: love-triangle
Latest Updated
Chapter 8

HINDI naman niya kasalanang mas magaling siya kay Ira. Wala ring dahilan para paghinalaan siya nitong inaagaw niya si Cleo. Puro accidental meetings lang ang nangyayari sa kanila ng lalaki.

Binibigyan lang nito ng malisya ang pagiging friendly nang lalaki sa kanya. Nagngingitngit pa rin ang kanyang loob nang pauwi siya. Nakasabay niyang pa……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment