Share:

BAKANTENG NITSO 4 (Tagalog)

Author Ajeomma

0 read

Nabigo si Alister na madala sa impyerno ang kaluluwa nina Ada at Apa dahil tinalo ito ng wagas na pag-ibig ng binata para sa kaibigang matagal na pa lang minamahal.

Ngunit hindi matanggap ng lalaking may dilaw na mata ang kabiguan.

Nangako itong magbabalik upang iharap ang kanilang kaluluwa sa kanyang panginoong Lucifer... sa anumang paraan!

"Walang makatatakas kay Alister!" Umuugong nitong sigaw na sinundan ng mapanlinlang at tusong halakhak.

Unfold

Tags: MurderParanormalDarkReligionFamilyGhostDramaTragedyTwistedFilipino
Latest Updated
FINAL CHAPTER - Pagkakataon

MULING pumasok sa silid ng pahirap si Alister. Nagkunwaring walang emosyon maliban sa matigas na anyong nagbabadya ng kalupitan.

Tumayo siya sa bandang gilid at pinanood ang anim na lalaking pa ekis na nakagapos sa mga parihabang bato.

Hubo't hubad ang mga ito at puno ng latay ang katawan. Ang magkabilang gilid ng mga ulo ay nakaipi……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment