Share:

Play With Stone (R-18/SPG)

Hxnnxhssi

478 reads

||MATURE CONTENTS/R-18/SPG||

Hans had an awful life with his stepmother's new husband. Sweet guys Hans Del Mundo was dead by sinking in the river, but stone heart Axton Fuente was born the same day Hans death.

By the power of friendship, Hans Del Mundo will remember.

Not applicable to all immature minds.

Unfold

Tags: arrogantgangstertwistedcity
Latest Updated
CHAPTER 15

Fay's point of view

Tinignan ko ang malaking bahay na pinasukan ni Axton ngayon. Hindi ako mapakali sa bahay namin dahil kakaisip kay Axton. Malakas talaga ang pakiramdam ko na alam n'ya kung nasaan si Hans.

Noong pumunta s'ya kila Weeny at kinausap n'ya ako saglit ay sumunod na ako sa kan'ya. Hindi lang ako nag……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment