Share:

SONIA 1818

Mik-MikPaMore

0 read

Sonia 1818 is a painting of a cursed lady 220 years ago. Nabubuhay ang babae mula sa painting. Si Angeli ang may-ari ng isang antique shop at napasakanya ang nasabing painting. Alamin ang pagkatao ni Angeli at ang nakatagong lihim ng Sonia 1818.


•••••••
Credit to Shaicylyn Medel for letting me use her photo for my book cover. Thank you!♡

Unfold

Tags: revengetime-travelcursescaryevilghostdemonothershorrorWriting Academy
Latest Updated
CHAPTER 8 THE RUMORS

"Ano ho ang nangyayari sa anak ko?" nag-aalalang tanong ni Aling Dela kay Mang Tano.

"Maaaring pinaglalaruan ng maligno o tikbalang ang inyong anak. Sa wari ko'y may umiibig na lamang-lupa kay Sonia. Kailangan ninyong ingatan ang inyong anak at bantayan sa lahat ng oras." Nag-antanda ng krus si Mang Tano bago kumuha ng langis at ipi……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment