Share:

Dominguez Series 1st Gen Book 3 | Suddenly It's Love

Cairene Louise

0 read

After years of dealing with life struggles and success, Jillian really came back to the Philippines and worked in an event organizing company. One of the Dominguez’s became her client and on the way to there meeting place, she silently praying it’s not Niko whose getting married. Baka hindi niya kayaning mag-organisa kung ang lalaking tinatanggi nang matagal na panahon ay ikakasal sa iba. God heard her and it turns out that Niko was just a best man. Walang pasidlan ang kaligayahan niya nubg makita ito at sa bawat araw na kasama niya ito’y lalo lamang siyang nahuhulog.

But their love story was just like what everyone seen on TV. Everyone was against to them because she’s not rich as Niko. What will happen now to the both them? Will they continue there love story even if the world was against to them?

Unfold

Tags: familyindependentdoctordramasweetstraightcityoffice/work placerealistic earthoffice lady
Latest Updated
Chapter 18

NASA ISIPAN PA DIN ni Niko ang huling sinabi sa kanya ni Joaq tungkol sa biglaang pagpapakasal. Naging baliktad na ngayon ang sitwasyon dahil siya na panganay pero si Joaq na sumunod sa kanya ang nagpapayo sa kanya. Nag-aalangan kasi siya kung kakausapin niya ang papa niya tungkol sa bagay na iyon. Lalong ayaw niya mag-open up sa mama niy……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment