Share:

Destined to Fall

R. Haven

186684 reads

Isang simpleng dalaga lang si Veronica, hinahangad na mapatunayan ang kanyang sarili sa pamilya at mga taong nakapalibot sa kanya. Sa gitna ng pagsubok sa buhay abugado n'ya nakilala n'ya ang dalawang lalaki na parehong magbibigay ng halaga sa kanya.

Isang anak ng pinakamayamang businessman ng bansa si Trevor ngunit dahil sa taong kalaban ng ama ay mapagbibintangan s'ya sa isang krimen na hindi niya ginawa. Matigas ang puso n'ya pagdating sa ibang tao ngunit nang makita n'ya si Veronica ay natunaw ang yelo na nakapalibot sa kanyang puso.

Isang tapat na pulis si Carlos, ginagawa n'ya ng tama ang kanyang trabaho. Sa paghawak n'ya sa kamay ni Veronica ay isang damdamin ang sumibol.

Kwento ng wagas na pagmamahal.

Buhay na pinagtagpo sa kasalukuyan at pinagbuhol ng nakaraan.

Sino ang pipiliin ni Veronica, si Trevor na handang isugal ang buhay n'ya o si Carlos na minsan hindi umalis sa tabi niya?

Unfold

Tags: love-trianglesexindependentbravedramafemale leadsecretscrimevirginlawyer
Latest Updated
Chapter 22

Sinamahan ni Veronica ang magulang ni Carlos sa pagpunta sa mall. Kakain sila sa labas bago umuwi ang dalawang matanda. Inaaliw na rin niya ang sarili sa panandaliang pag-alis ni Trevor at mula sa biglaang pagkawala ng kanyang Amma.

“Saan na ba si Carlos?” tanong ni Cora.

“Papunta na po siya,” magalang na sagot ni Veronica.

……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment