Share:

Babysitting The Billionaire’s Sister-in-law (The Billionaire Series 2)

JTSOTIC

265127 reads

Kelly Perez, an innocent girl, has to deal with the good-looking agent Marc Owen, in order to find her sister Zoey Perez.Isa lang ang hiling ni Kelly Perez, iyon ay makitang muli ang kaniyang Ate Zoey, pero para makita niyang muli ang ate niya, kailangan niyang pakisamahan ang masungit na si Agent Marc Owen dahil ito ang tutulong sa kaniya, tulad ni Kelly nais din nitong muling makita at makasama ang kapatid.
Pareho sila ng hangarin ni Agent Marc Owen. Parehas din ang hirap na pinagdaanan nila. Pati kaya ang kanilang damdamin ay may pagkakatulad? May mamuo kaya sa kanilang pagsasama habang pareho nilang hinahanap ang kanilang kapatid?

Unfold

Tags: spy/agentarrogantdare to love and hatecomedy
Latest Updated
Last Episode

"Good morning... What's up?" I simply asked Stacey in the other line.

"Morning, I'm sorry, nagising ba kita? Ito lang kasi ang free time ko, mamaya ang dami kong interview and photoshoot. But, I should've called later. I'm sorry to wake you up."

"Ayos lang, Stacey, bakit ka napatawag? Oo nga pala, I'm sorry kung hindi ko na natapos a……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment