Share:

Wanted sister inlaw (Completed)

Raybam

174606 reads

Storya ng dalawang mag kapatid
na parehong nahulog sa iisang babae. Sino ang mag paraya sa dalawa?


Walang ibang hanggad si Carlos ang mapatino ang kuyang si Franco na lolong sa bisyo. Kumuha siya ng sister inlaw baka sakaling maging matino ito uli. Kung ang babae ang dahilan ng pag kasira nito ng buhay babae din ang maka pag patino nito. Mag babayad siya kahit mag kaano.

Ng malaman ni Franco ang kalagayan ni Bea, tinulongan niya ito makapagtapos ng pag aaral. Tinulongan niya maabot nito ang pangarap.

Habang Si Bea, ay biktima ng kasakiman ng kanyang ina. Pinahinto sa pag aaral at bininta kay Carlos.

Unfold

Latest Updated
Wanted sisted inlaw Episode 52

Finally love, na sulo din kita.

Hinalik halikan siya nito ng mag sulo sila nito sa kwarto. Hindi na nila hinintay umuwi ang bisita.

wala na maka pag hiwalay sa atin, Mrs Mondragon. Siniil siya nito ng halik, hanggang sa naging ma pusok ito, agad nito nahubad ang kanyang sout. At pinag lakbay ang mga labi nito sa buo niyang k……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment