Share:

Theory of Project Power: Prequel of Class 8

asterblazer

198008 reads

“It all begins and ends in your mind. What you give power to, has the power over you, if you allow it.”

The prequel story of CLASS 8 wherein the PROJECT POWER started.

Unfold

Tags: confidentinspirationaldramano-coupleoffice/work placehigh-tech worldsuperpowersupernaturalspecial abilityscientist
Latest Updated
9

Nagdaan ang buong hapon at hindi man lang ako nagkaroon ng chance upang malaman ko kung nasaan ang direktor. Mukhang wala siya sa HIU ngayon. Hindi ko pa alam ang ibang lugar dito lalo na at sobrang lawak nito. Ni hindi ko pa nga alam kung nasaan ba ang mismong opisina ni Director Suizo. Hindi ko naman gusto na magtanong sa mga kaibigan ko……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment