Share:

Codename Adonis: His Beauty and Desire (CBS I)

Cerene Writes

196704 reads

*WARNING, R-18, SPG*

Callboy Series I

Codename Adonis: His Beauty and Desire

Magigising na lang si Bella na may amnesia na siya, at ipapakilala sa kaniya ang asawang ni-pangalan ay hindi niya manlang maalala. Si Adonis David. Gwapo ito at matikas ang tindig, at kahit sinong babae ay maaakit sa kagandahan nitong lalaki. Ngunit sa hindi maintidihan na dahilan ay walang madama si Bella sa puso niya.

Mahirap man ay pinilit niya pa ring magpakaasawa kay Adonis, umaasa na maaalala niya ang kanilang pinagsamahan at ang pagmamahalan.

Unti-unti ay nahulog nga ang loob niya kay Adonis dahil sa ipinapakita nitong pag-ibig sa kaniya. She was ready to start a new life without her memories but only with Adonis. Handa na siya, ngunit isang katotohanan ang sisira sa kanila, katotohanan na madidiskubre niya pagkabalik ng kaniyang alaala...

Unfold

Tags: othersdarkforbiddenversatileotherstwistedmxbself discoversex clubpassionate
Latest Updated
Chapter 60 Final Chapter

Chapter 60 Final Chapter

ADONIS

Pagkamulat ko pa lang ng mga mata ko ay bumungad na sa akin ang puting kisame at dingding. May mga ilang tunog ng machine akong naririnig na alam kong siyang nakakabit sa akin. Nang makilala ko ang umasikaso sa akin ay alam ko kaagad na nasa QML ako.

"I'm glad that you……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment