Share:

Undercover Boss: ZION The Textile Czar

Jen Lyn

188081 reads

Badboy image but when he bumped with a boyish girl, he can't helped not to fall in love."You have one mission. Penetrate on our business. I want you to transfer as much assets you can get. Guaranteed, million will be yours." Tuwid na turan ni Zhawn sa kaniya. Ang boyfriend ng best-friend na si Melody. Alam niyang multi-billion ang negosyo ng mga ito kaya madali lang ditong tumupad sa usapan nila.

"Paano?" Padaskol na tanong rito.

"Act like a girl, I know my brother. Babae ang kahinaan nito."

"Whaaaat" gilalas na turan na halos maibuga ang sinubong pulutan nila.


"Isang milyon.." paalala nito. Napalunok si Madisson.

ZION QUINTANA, the king of textile industry in the country. He even penetrate the global market by supplying big designers brand such as LV, GC, SLY, etc. Their family business is booming, his success is undeniable. But because of unexplained causes, his business start to deteriorates and he is willing to take all the risks to find out why he is losing millions.

The badboy became timid and serious.

MADELINE ALLISON BARTOLOME, anak sa pagkadalaga ng ambisyosang ina. Hindi kilala ang ama at ang ina ay palaging wala. Lumaki sa kalsada at sa paglaki, barkada ang kaniyang pamilya. Sa magulong buhay sa kalsada, natuto siyang magbanat ng buto, natutong makihalubilo sa mga tao. Dahil sa palagiang mga lalaki ang barkada at nakakasama sa raket. Maging siya ay nagkikilos lalaki na rin.

Para sa isang milyon, makakaya niya kayang magkilos babae at magsuot ng damit pambabae. Paano kung sa pagpayag sa isang misyon pati ang pagkatao ay mababago. Matatanggap kaya niya na ang pusong lalaki niyang puso ay titibok sa isang lalaki.


"Alam mo ba ang parusa sa mga taong nagsasabing bakla ako?"

Unfold

Tags: opposites attractplayboytomboypowerfulbillionairessdramasweetbxgoffice/work placeenimies to lovers
Latest Updated
Chapter 51:

PAGPASOK SA OPISINA ay aagad siyang dumeretso sa HR department. Nabigla pa ang head ng HR sa pagbungad niya.

"Ssssir.." gulat nito na agad ding nakabawi. "Ahemmmm..Good morning sir.."

"Good morning.." pormal na tugon rito.

"I want to know the files ways back 24-25 years a……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment