Share:

A Secret Prophesy

Kyrian18

0 read


Nagbago ang buhay ni Cassandra Sanchez nang magkaroon ng trahedya sa bahay ng kaniyang tiyahin,  kung saan siya ay pansamantalang nagbakasyon. Doon ay makikilala niya ang estrangherong pilit na nagkukubli sa tunay nitong katauhan.

Kapwa sila ay pinagtapo ng tadhana sa hindi inaasahang pagkakataon -- ang imortal at mortal na nilalang, hanggang namalayan na lang ni Cassandra na siya ay nahahatak sa kakaibang mundo nito.

Makakaya kaya ng isang ordinaryong nilalang na manatili sa mundong alam niyang hindi siya nabibilang sa umpisa pa lang?Unfold

Tags: mermaid/mermenmythologymagical worldanother worldsuperpowersupernatural
Latest Updated
xxii. c o n f u s i o n

IYONG PAKIRAMDAM na nananabik sa isang tao sa maraming kadahilan, gano'n ang pakiramdam ni Nyx sa mga oras na ito. Sa sobrang tagal na no'ng huli niyang nayakap si Tamara, halos ay hindi na niya ito maalala pa. She was his woman. But as he looked at her now, there's nothing left on them to look back to.

"Bitiw, Ginoo!" pagpu……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment