Share:

The Brideless Groom

Ann Collins

0 read

Would you runaway from a sinfully handsome groom?
San Sebastian Cathedral. Isang lumang simbahan kung saan nakatakdang ganapin ang pag-iisang dibdib nina Yvonne Del Viejo at John Michael Dior.
Bumukas ang malaking pintuan ng naturang simbahan, iniluwa ang pinaka-magandang bride sa araw na 'yon.
JM lightly scratched his two palm. His eyes moistened while looking at the love of his life walking down the aisle. On that moment, he felt something different for unknown reason.
Sumara ang pintuan, mayamaya lamang ay muling bumukas, pumasok ang isang babaeng umiiyak. Napatingin dito ang lahat ng mga bisita. Lahat ng atensyon ay nakapukos sa babae.

"Father, maawa po kayo sa'kin at sa magiging anak ko. Huwag n'yo pong hayaang makasal ang lalaking 'yan," turo nito kay JM na naguguluhan, "siya ang ama ng dinadala ko. Ayokong mawalan ng ama ang bata sa sinapupunan ko." Ani ng babae.
Sapo nito ang luhaang mukha at walang tigil na pag-agos ang mga luha.
Lahat ay napasinghap sa narinig, maliban kay JM na mahigpit na ikinuyom ang kamao.
In a blinked of an eye, he saw his bride running away; from him and their wedding. He was left dumbfounded.
Sa isang iglap, tumakbo na rin palabas ng simbahan ang babaeng sumira ng kasalan.

Unfold

Latest Updated

Prologue


Would you runaway from a sinfully handsome groom?


San Sebastian Cathedral. Isang lumang simbahan kung saan nakatakdang ganapin ang pag-iisang dibdib nina Yvonne Del Viejo at John Michael Dior.


Bumukas ang malaking pintuan ng naturang simbahan, iniluwa ang pinaka-magandang bride sa araw ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment