Share:

BAKANTENG NITSO 3- Adang Kuba (Tagalog)

Author Ajeomma

0 read

Nakahanda na naman ang lalaking may dilaw na mata upang muling kumalap ng mga kaluluwang ihahagis sa dagat- dagatang apoy.

"Bwahahaha! Magaling Alister. Sunduin mo silang lahat at ihandog sa aking paanan!" Humahalakhak na utos ng hari ng kadiliman.

"Masusunod, aking panginoon."

Isang babaeng nagtataglay ng 'di kaaya-ayang itsura at isang binatang pipi ang susubukang tuksuhin ng diablo. Magtagumpay kaya ang lalaking may dilaw na mata laban sa kanilang busilak na pagtitinginan? Samahan n'yo akong tunghayan ang kanilang kasaysayan.

Unfold

Tags: MurderParanormalDarkOne-night StandFriends to LoversSadisticParanoidDramaTragedyTwisted
Latest Updated
CHAPTER 27 - Alindog ng Bituin

BUO ang loob na naglakad lakad si Ada sa kahabaan ng kalsada. Walang takot na nararamdaman ni katiting man lang. Napagawi ang tingin niya sa isang malaking billboard ng babaeng seksing seksi sa suot na manipis na damit. Huminto siya at binasa ang nakasulat.

UNICORN proudly presents: Susie Lein (angel from hell) show!

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment