Share:

BAKANTENG NITSO (Tagalog)

Author Ajeomma

0 read

Si Domeng ay isang sepulturero. Siya na rin ang ginawang tagapagbantay sa sementeryong malapit sa kinatitirikan ng maliit niyang bahay.

Dahil sa mga patay kaya nagagawa niyang buhayin ang kanyang pamilya.

Maliit man ang kanyang kinikita ay hindi naman sila sumasala sa oras. Kahit paano ay nagagawa pa niyang makapagtabi para sa pangangailangan ng nag-iisang anak.

Subalit, ang gusto ng kanyang asawa ay maginhawang buhay. Mahal niya ito kaya naman kung ano ang nais ay gusto niyang maibigay. Ngunit... paano?

Ano ang kanyang gagawin upang mapagbigyan ito sa hinihiling?

Matulungan kaya siya ni Alister- ang lalaking may dilaw na mata?

Ano ang hiwaga sa loob ng Bakanteng Nitso?

Matakasan kaya niya ang malagim na magaganap?

Unfold

Tags: MurderRevengeDarkSexFamilyKarma/DestinyManipulativeDramaTragedyTwisted
Latest Updated
CHAPTER 34 - Bagong tirahan

HABANG pinagmamasdan ang natutulog na anak ay nakadama si Domeng ng pag-uusig ng kunsyensa. "Patawarin mo ako anak. Nagkaroon ka ng mga magulang na hindi mo maipagmamalaki."  Paghingi niya ng tawad sa tulog na anak. Pinahid niya ang umagos na luha sa kanyang mga mata at banayad na hinaplos ang maliit nitong mukha.

"Mahal na mahal……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment