Share:

ANNA MARGA RITA (Tagalog)

Author Ajeomma

0 read

"Tama na Marga! Nakikiusap ako sa'yo, itigil mo na ang lahat ng ito!" umiiyak na pakiusap ni Anna.

"Itigil?! Isa kang ipokrita, Ate! Alam mo sa iyong sarili na ito ang gusto nating mangyari!" Galit na galit na sigaw ni Marga.

Si Rita naman ay nasa sulok lamang at walang patid sa pag-iyak habang ang dalawang palad ay nakatakip sa magkabilang tainga.

"Magbabayad silang lahat! Hindi ako makapapayag na sila ay masaya habang tayo ay patuloy na nagdurusa! Papatayin ko silang lahat! Papatayin ko silang lahaaaaat!" Muling sigaw ni Marga na sinabayan ng matinis na halakhak. Umaagos ang luha sa mga matang nanlilisik sa tindi ng poot at pagkasuklam.

Magkakapatid na magkakamukha, subalit magkakaiba ang ugali at paniniwala.

Ano ang pinag-ugatan ng labis na galit ni Marga?

Mapipigilan pa ba siya ng dalawang kapatid?

Saan hahantong ang lahat?


Unfold

Tags: MurderSerial-killerPsychoPoliceDramaTragedyTwisted
Latest Updated
CHAPTER 30 - Lead sa kaso

NANG ARAW na 'yon ay pumunta na ang asset sa headquarters upang dalhin kay Sarhento Wenceslao ang kade-develop lang na mga larawan.

"Tata, nasa loob ba si Sarge?"

"Sinong Sarge?"

"Sargeant Wenceslao, Tata."

"Ah, si Sarhento Wency. Oo, nando'n sa mesa niya. Mukhang may 'pasalubong' ka kay Sarhento, a."

"Konting ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment