Share:

ANG BAHAY NG LAGIM (Tagalog)

Author Ajeomma

0 read

Sa tuwing nalalapit ang pagdiriwang ng mahal na araw sa San Ronquillo ay hindi na mapakali ang mga naninirahan dito.

Pinaniniwalaang muli na namang makikita ang isang bahay kastila sa pusod ng kagubatang malapit sa kanila.

Muli na naman silang makaririnig ng nakakikilabot na panaghoy sa hatinggabi... na nagmumula sa tinatawag nilang bahay ng Lagim!

At sa pagsapit ng Biyernes Santo kung saan patay raw ang Diyos ay muling magaganap ang isang malagim na kamatayan para sa mga darayo rito.

Sina Aldo, Josh, Butsoy, Reynalyn at Milen ang magkakabarkadang mapupunta sa baryong ito.

Ang NOON at NGAYON ay pagtatagpuin sa isang pagkakataon; sa malagim na sitwasyon.

Totoo nga kaya ang kuwento tungkol sa Bahay Kastila?


Unfold

Tags: CultDarkDramaTragedyTwisted
Latest Updated

KINABUKASAN, Huwebes Santo.
Mula sa bintana ng kanyang silid ay palihim na tinatanaw ni Irenea si Geralde.

Nakatayo ang lalake paharap sa gawi niya habang kausap ang tagasilbing si Ising kung kaya malaya niyang napagmamasdan ang mukha nito.

Ang makapal na kilay na binabagayan ng mga magagandang mga mata na may mahahabang pilik.……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment