Share:

Threesome

Kuya Soju

0 read

(TAGALOG STORY)

"Papayag ka bang sumiping ang asawa mo sa ibang babae dahil sa gusto nitong magkaroon ng anak?"

Hindi kayang bigyan ni AGNES ng anak si TRISTAN. Anak na magiging dahilan sana upang mas maging matibay ang kanilang pag-iibigan. Kaya naman pumayag siya sa ideyang kukuha sila ng isang babae para anakan ni Tristan. Nakilala nila si Monique. Pumayag ito. Nagkasundo silang tatlo na oras na mabuntis si Monique at manganak ito ay iiwan nito sa kanila ang sanggol kapalit ang malaking halaga ng pera.

Ngunit makakaya ba ni Agnes na may ibang babae na makakasiping ang kaniyang asawa gabi-gabi?

Paano kung ang pag-iibigan nila ni Tristan na pandalawahan ay maging tatluhan dahil kay Monique?

Unfold

Tags: Love-triangleLove after MarriageSecond ChancePregnantDramaTragedyBxG
Latest Updated
Chapter Forty

Agnes’ POV

HINDI naging madali para sa amin ni Tristan para maitakas sa ospital ang baby nila ni Monique. Mabuti na lang at isa sa mga nurse na nagtatrabaho doon ay kaklase dati ni Tristan noong high school. Kinausap niya ito at binigyan niya ito ng pera para matulungan kaming ilabas ang baby. Ganoon na lang ang kaba ko ng ar……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment