Share:

Beauty in Tragedy

KhioneNyx

0 read

Isa lang ang masasabi pagnarinig mo ang pangalan na Jessa, TROUBLE TEENAGER. Masyado siyang depress lalo na ng maghiwalay ang magulang niya, dahil pinagtatalunan ng magulang niya kong saan siya mapupunta, kong sa ama ba niyang mangloloko o sa ina niyang isang abogada. Dahil nanalo ang ina niya, kailangan niyang sumama dito, pero hindi niya inaasahan natitira siya sa lumang Manor House ng lolo niya na ama ng ina niya. Doon niya nalaman na ginawa palang apartment ‘yon para pagkakitaan, marami nang nakatira, ang iba’y relatives niya at ang iba naman ay sadyang kaibigan lang ng pamilya.
Pero lalo pang lumala ang pagiging depress niya na masyadong busy ang ina niya, madalas siyang mabully sa bagong paaralan niya, dahil doon madalas siyang maglaslas para lang mawala ang inis niya, doon na tuklasan ni Jhade ang ginagawa niya, isang binatang anak ng nakatira sa manor na ‘yon at isang kamag-aral niya. Umpisa nang matuklasan ng binata ang ginagawa niya, madalas na siya nitong kausapin o kaya’y samahan. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat sa paglipat, dahil maraming malalaman si Jessa sa bawat nakatira sa Manor, akala niya panaginip lang na nakakakita siya ng multo doon, pero higit pa doon ang inaakala niya.

Unfold

Tags: MurderParanormalDarkSuicideGhostBadgirlMeangirlTragedy
Latest Updated
Epilogue

ANG HULING KABANATA

Isang linggo na ang nakakalipas nang matapos ang pangyayare na ‘yon, pinasara na muna ng paaralan ang bagong laboratoryo at nagkaroon ng mesa, naging malinaw na sa lahat ang nangyari lalo na sa mga nawalan sa buhay, naging kontrobersyal ang paaralan at naging mainit sa mga balita, pero hindi naman ito pinasara, b……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment