Share:

Mad House

KhioneNyx

0 read

"Serial killers are born, not made..."
Bahay ng mga baliw, hindi nakakapag-isip ng matino ang mga nakatira rito at bayolente sa mga nakapaligid sa kanila. Pero magigising na lang si Kaye sa isang silid sa loob ng pasilidad ng Tan Ching Asylum, kong saan napapalibutan siya ng mga pinangingilagan ng mga kapwa niya normal, mga baliw.
Maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan, paano siya napunta roon, bakit kasama niya ang mga baliw? Isa pang bagay ang inaalala niya, wala siyang maalala kong paano siya nakapasok doon. Makakalabas pa kaya siya? Paano na lang kong may malalim na dahilan kong bakit siya nasa loob?

Unfold

Tags: RevengeDarkPowerfulTragedy
Latest Updated
Epilogue

Epilogue

            (Kaye)

            Nakayuko ako at tinitignan ang aking damit may mantsa ng dugo ni Vynce nang isugod siya sa ospital dahil may tama siya ng bala sa kanyang kanang balikat na gawa ni Ms. Anne, hindi man delikado pero hindi ko gusto ang ginawa niyang pagligtas, paano kong hindi lang ‘yon ang n……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment