Share:

Missing Enchantress

keil liek

0 read

Ako si Keira Addinell hindi naniniwal sa magic o kahit ano pa man...

Fairytales?? pah! pangbata lang yan tayo lang niloloko niyan wala naman talagang magic castle and whatsoever...

Bakit? kapag maniniwala ba ako? mabubuhay ako niyan? magkakaroon ng pera??

I have a miserable life and im striving to survive...

Im in total darkness...

-------------------

Update Every Friday


Begin: 3-16-19
Ends :

Unfold

Tags: ActionAdventureDarkLove-triangleOpposites AttractKickass HeroinePowerfulPrincePrincessComedy
Latest Updated
Episode 33

*KEIRA POV*

Nagulat naman ako sa biglaang pagtalon ni althalos sa kung saan at lumanding sa harapan ko at sinuntok ang lalaking nagpipilit sa akin na sumama sa kanya

"Dont touch my girlfriend" seryoso niyang sambit

Napanganga naman ako sa sinabi niya ano raw?? girlfriend? mukhang kinarer niya ang pagiging so calle……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment