Share:

Lies Under the Sheets 1: Seduction

Dellane24

149488 reads

Teaser:
Simula ng maulila, naging katuwang na ni Elina ang pamilya Valeria, ang pamilyang siyang kumupkop sa kanya at tinuring siyang miyembro ng pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari na siyang magdudulot ng lamat sa buong pamilya, pinakiusapan siya ng isa sa itinuring niyang kapatid ng pabor na siyang magsisilbing solusyon sa problema na kinakaharap ng pamilya niya. Makakaya niya bang gawin ang pabor na ito para muling mabuo ang pamilyang kumumpleto sa kanya, kahit pa buong pagkatao niya ang isugal niya?

Unfold

Tags: spy/agentpossessivefamilyindependentbosstwistedliessecretsaddictionseductive
Latest Updated
Chapter 6:

Elina POV

Naabutan ko si Alexa na malalim ang iniisip sa kuwartong tinutuluyan namin. Magkatabi kasi kaming matulog simula ng dumating ako. "May problema ba? " nagaalala kong tanong sa kanya. Tinitigan niya ako saka pagod na ngumiti at tumango sakin."You can open up to me if there's a problem " pagpapahayag ko sa kanya."Nahhh, pagod lan……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment