Share:

Destined To Be Yours

darlingJeane

1 read

Daniel has loved Cheska Anne all his life pero iniwan siya ng dalaga ng walang paalam. After two years ay nakilala ni Daniel si Francheska, isang bakla na halos kamukha ni Cheska Anne. Naging magkaibigan sila at nagkamabutihan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Daniel ay babalik sa buhay niya si Cheska Anne sa panahong natutunan na rin niyang mahalin si Francheska. Magkakaroon ba ng pangalawang pagkakataon ang pag-iibigan nila o muli silang paghihiwalayin ng isang katotohanang matagal na inilihim ni Cheska?

Unfold

Tags: independentconfidentdramacomedybxgbxbcitygym coachfriendspassionate
Latest Updated
Chapter 3

“HINDI ka pa ba papasok sa klase natin, Daniel? Mayamaya lang ay nandito na si prof!” tanong ni Letty na nakahalukipkip at bakas sa boses ang pagkairita.

Nakasandal siya sa dingding ng classroom na kasunod lamang ng classroom nila. That’s his favorite spot dahil sa mga oras na iyon ay nasa tapat lang niya ang pinagmamasdan.

……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment