Share:

The Mafia Princess

Jen Lyn

179238 reads

Maganda, matalino ngunit mahina ang loob. Iyan si Lorraine ngunit dahil sa pagpanaw ng kaniyang ama ay magiging lider siya ng isang malaking sindikato. Sa tulong ng guwapo at makisig na kanang kamay ng kaniyang ama ay papasukin ang magulong mundo ng mga halang ang kaluluwa. Ngunit papaano kung ang lalaking iyong pinagkakatiwalaan ay isa palang alagad ng batas? Paano mo tatanggapin ang lahat kapag nalaman mong ang lahat ay isa lamang patibong?

Unfold

Tags: spy/agentarrogantmafiadramaboldotherscrimeweak to strongintersex
Latest Updated
Chapter 2:

"Are you alright, my princess?" tanong ng ama na nakapagpabalik sa kaniyang diwa na mukhang nahatak ng lalaking kaaalis lamang.

"Ah, hmmm! Y-yes, Daddy," balik dito ng pansin. "Who is he?" hindi mapigilang tanong dito kung sino ang lalaking kasama. Masyado yata siyang na-curious dito o mas tamang sabihing masyadong napukaw nito ang ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment