Share:

THE HEARTTHROBS SERIES

Mona Nor Kalis

1 read

THE HEARTTHROBS' SERIES
You Rock My World
-Rocky-
Written by Mona Nor Kalis

Meet--- The mysterious hearthrob, isa sa miyembro ng tinitiliang grupo na THE HEARTHROBS

Misteryoso? Iyan ang madalas mong marinig sa mga taong nakakilala sa kanya. What's in him bakit siya misteryoso?

Dahil ba sa nakaraan o sa kasalukuyan? Anong misteryong bumabalot sa kaniyang pagkatao na pati ang buhay pag-ibig niya hindi mo mahagilap ang dahilan Paano naging bato ang kaniyang puso?

Dahil nga ba sa babaeng mas bato pa sa kanya? O sa babaeng pinagkait sa kanya ang mahalin siya?

Saan ba sila dadalhin ng kanilang pagiging bato sa ngalan ng Pag-ibig?

Mayroon pa kayang pag-asang mabuo ang inaasam na pagmamahal kung ang nakapaloob nito ang pait na dulot ng nakaraan?

"YOU ROCK MY WORLD?" Kailan nga ba masasambit ang katagang ito?



Unfold

Latest Updated
Episode 3 The Beach



-The Beach-


HALOS KALAHATING oras na akong nakatutok sa monitor. Sumasakit na ang ulo at buong katawan ko. I'm tired and stress, sa dami pa namang pasyente ko kanina. Naghahanap ako ng magandang Beach Resort na maaari kong puntahan. 


I need a break! Yes a break! And I think I need this……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment