Share:

EUROPEAN BILLIONAIRE BACHELOR SERIES 2: Savage Heart

Hellokeytti

418 reads

Bryce Montreal - the world's hottest billionaire bachelor doctor and one of the (4) European youngest billionaire who always praised by the people for its great contribution in the field of medicine and his academic during his Harvard days.

Itong kilalang binata ang siyang pinaka-gentleman sa kanilang apat na magkakaibigan at kailanman ay hindi nasangkot sa kung anong iskandalo at mga love affair. He always loves his privacy and minimalism outlook in life despite wealth and his reputation.

Pero paano kung sa likod ng kanyang mabangong pangalan at matayog na tagumpay ay nagtatago ang kanyang pinakatatagong lihim? Isang bagay na hindi naman niya gustong ilihim ngunit kailangan dahil na rin sa estado niya sa buhay at sa kadahilanang ayaw niyang mabigo niya ang kanyang abuelong si Don Demetriou dahil siya lang ang inaasahan nitong magtataguyod ng legasiya ng pamilya Montreal.

He will be torn between his obligation as a Montreal to his family and his responsibility as Bryce to the woman he only love.

That woman is his greatest love and the only precious treasure he protects but he cannot deny the fact that she was also his greatest secret.

How long will he keep her behind the curtain of his fame?

How long will she take the pain of being concealed because she was not the woman everyone wanted for him?

Unfold

Tags: revengedramatragedyheavyrealistic earthfirst lovefriendshipintersexlove at the first sightaffair
Latest Updated
CHAPTER 40 — SWEAR IT AGAIN

Hindi ako nagdalawang isip na takbuhin siya. Hindi pwedeng mamatay si Bryce. Not now, not too soon.

"Bryce, wake u-up... Hang-on!" Sambit ko nang agad ako napasalampak sa sahig.

Dinala ko sa aking mga braso ang ulo niya at nanginginig na hinaplos ang kanyang mukha. Ramdam ko ang basa niyang pisngi dahil sa kaninang pagl……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment