Share:

The Billionaire's Secret Son (Tagalog)

VERZOLAKRAM

19 reads

Nagkaroon ng isang babae noon si Grayson, pero one night stand lang ang nangyari sa kanilang dalawa. He fucked the woman under the dark sky. When the morning came, wala na ang babae. Hindi niya nakalimutan ang babae sa kaniyang isipan, hindi ito ganoon kadali makalimutan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, an accident happened to him. Bumangga siya sa isang sasakyan. He's alive, but he lost his memory temporarily. He hates his life, he cannot remember anything!

Until many years came, isang matandang babae ang lumapit sa kaniya at ibinigay ang dalawang taong gulang na batang lalaki at walang pasabing iniwan iyon sa kaniya. Nagtataka siya dahil sa bata. Bakit ito iniwan sa kaniya? Pero kahit ganoon, inalagaan niya pa rin ito. Hanggang sa mapagdesisyunan niyang magpa-DNA test, may mga nagsasabi kasing kamukha niya ang bata. At nang dumating na ang resulta... it's POSITIVE, tunay na anak niya ang batang inaalagaan niya. Pero paano nangyari iyon?

Nang dahil doon, naging instant daddy tuloy siya. Kahit hindi niya kilala ang nagbigay sa kaniya, nagpasalamat siya rito dahil ibinigay ang sarili niyang anak. He gave him a name. He gave him a luxurious life. But he kept it, that he had a son. Itinago niya iyon dahil ayaw niyang malaman ng marami na may anak siya. He's too young para malamang ama na siya. He secret it so that there will be no issue against him.

Pero, may isang babae ang dumating sa buhay niya— sa buhay ng kaniyang anak. The woman who would definitely change him and his son's life.

Unfold

Tags: billionairepossessivesexone-night standarrogantdominantCEOtwistedintersexfast and rough
Latest Updated
CHAPTER 5: Trust Her

HINDI MUNA PINAANDAR ni Grayson ang kaniyang sasakyan nang makasakay siya. Iyong babae, si Madison ay parang pamilyar sa kaniya. It looks like they had already met pero hindi niya alam kung saan o kailan. And why did Gray call her mommy? Madison isn't Gray's mother, kung oo, he might know that ngunit hindi, hindi niya naisipan ang babaeng iyon a……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment