Share:

RCBS-3 FAKE L❤VE-R18/SPG (tagalog)on-going

Lirah

364 reads

Justin & Daniela- story


Ang buong akala ni Daniela ay si Justin na ang magiging katuwang niya sa buhay.Ngunit nagkamali pala siya ng akala.Pina-ibig,pina-ikot at pinagpupustahan lang pala siya at ng mga kaibigan nito.Nagalit at kinumprunta niya ito,at inamin naman nito sa kanya ang lahat.Humingi ito ng kapatawaran sa kaniya ngunit paano naman ang puso niyang durog na durog na?Gulong-gulo ang isip niya.Ang gusto lang niya muna ay umalis at magpakalayo.


Sa pagbabalik niya ibang Daniela na ang makikita nito.Ibabalik niya rito kung anoman ang ginawang panloloko nito sa kaniya.Ngunit paano niya ipapalasap rito ang lahat ng pasakit na ginawa nito noon,kung pilit naman ibinabalik ang masasayang araw na pinagsamahan nila.Hangang sa matuklasan niya ang totoong hangarin nito kung bakit nakikipaglapit ito sa kaniya.Mamahalin niya pa ba ito,gayong puro pagkukunwari lang pala ang lahta ng ipinapakita nito sa kaniya?
Unfold

Tags: revengesecond chancearrogantothersdramasweetbold
Latest Updated
Chapter 14

NAKARAMDAM ng takot si Daniela pagkakita niya sa anyo ng mukha ni Justin.Ngayon lang siya nakaramdaman ng takot sa buong buhay niya ng ganito.Alam niyang galit ito dahil kitang-kita niya sa mga mata nito na namumula pang nakatingin sa kaniya.Alam niya rin na nakainum ito dahil amoy na amoy niya ang alak na iniinum nito.Natatakot tuloy siyang gum……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment