Share:

I Was 21, 23, 27 (Tagalog)

disguisedname

191547 reads

Madalas ay bigo sa kaniyang pag-ibig si Calli kaya naging bunga nito ang desisyon niyang hindi na siya mag-aasawa pa.

Hindi rin kasi sapat ang pagiging lawyer niya upang ipagtanggol ang kaniyang sarili at hanapan ng hustisya ang puso niyang sinaktan.

Takot na siyang sumubok ulit matapos ang napakaraming kabiguan partikular noong 21, 23, at 27 taong gulang siya.

Unfold

Latest Updated
Chapter 19

“You okay?”

Bahagya kong iniangat ang aking ulo para tingnan si Maxim. Nakahiga kasi ako ngayon sa kama niya at nag-aalis ng pagkahilo dahil sa alak.

Naroon pa siya sa may pinto ng banyo at nakatapis lang ng tuwalya sa baywang. Katatapos lang niyang maligo. Nagkukuskos siya ng kaniyang buhok gamit ang isa pang maliit na tuwalya haban……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment