Share:

Bloodline 1: The Eternal Blood

Clara Xiey

0 read

Si Zaira Athena Lundberg ay isang ordinaryong babae na namumuhay sa mortal world. Simula noong bata siya hindi na siya naniniwala sa mga bampira, werewolf, wizard o kung ano mang nilalang na makikita sa mga fantasy story. Ngunit nagbago ang lahat nang: sugurin ng mga zombie at bampira ang mundo nila, at nalaman niya rin na kahit ang tinuturing niyang pamilya ay hindi tao. Pinapunta sila sa Outlandish, ang mundo kung saan nagmula any kanyang mga magulang.

Sa pagtira nila doon, marami siyang natuklasang lihim tungkol sa pamilya niya at pagkatao niya.

Mga lihim na unti-unting bumago sa buhay at pagkatao niya.

Unfold

Tags: witch/wizardgeniuswerewolvesvampiremagical worldsuperpowersupernaturalspecial abilitymultiple personalitystubborn
Latest Updated
Chapter 10

"Magaling! Buti naman nakuha mo na ang tamang timpla ng antidote," sabi ni Sir Gus kay Kim pagkatapos nito makita ang gawa nito.

Napangiti si Kim dahil sa wakas natutunan na niyang gumawa ng ant……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment