Share:

Her Naive Affection – Filipino

Carmela Beaufort

2 reads

Tristan accidently took something from Hilton. Little did he know that it was too precious that his life is now in danger. Kaya naman doon din nagsimulang magkaloko-loko ang buhay niya.

Unfold

Tags: darkforbiddendoctorbillionairessheir/heiresstwistedothersliessecretsnaive
Latest Updated
Kabanata 5

Kabanata 5

MALING-MALI yata talaga ang desisyon ni Tristan na pati ang mga batang nakilala ni Cara ay dinala niya sa bahay. Nagmatigas kasi ito na hindi sasama sa kaniya kung maiiwan nito ang dalawang bata. Ayaw na niyang makipagtalo, baka malingat na naman siya ay mawala muli ito. Grabe ang pinagdaanan niya mahanap lang ito at wala siyan……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment