Share:

DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent [Volume 3]

jilib480

722 reads

Pagkatapos ng nangyaring gulo at digmaan sa Hyno Continent ay mas pinili ni Van Grego na maglakbay ngunit hindi naging madali ang paraan nito sa pag-alis sa Hyno Continent dahil nakipagsapalaran siyang dumaan sa isang lumang Space Channels kung saan ay may kakila-kilabot na mga space storms, space turbulents at marami pang iba. Dito rin nagsimulang magpakita sa kaniya ang pinaniniwalaang may-ari ng Myriad Painting na nasa loob ng kaniyang dantian. Yun nga lang ay napawalang-bisa na ang selyo kung kaya't bumalik na muli sa dating cultivation level si Van Grego. Naapektuhan rin ng selyo ang kaniyang Martial Talent kung kaya't ang pag usad ni Van Grego ay lubhang napakabagal.

Maraming panibagong paglalakbay ang naranasan ni Van Grego at makaktagpo siya ng mga kaibigan ngunit isang araw ay nagising na lamang siyang traydor pala ang kaniyang kinikilalang Master maging ang mga sinasabi nito ay puro kasinungalingan. Mapapatawad niya ba ito o hindi? Paano pa kaya kung mga panibagong misteryo ang kaniyang matutuklasan at napakadelikadong unos muli ang kaniyang kakaharapin? Makakaya niya kayang resolbahin o solusyunan ang mga ito? Tunghayan natin ang kaniyang pakikipagsapalaran kung magtatagumpay ba siya o magiging talunan pa rin siya hanggang sa huli sa pagtahak sa daan ng Cultivation.

Unfold

Tags: adventuredarkpowerfulself-improvedwarriormysterystraightanother worldsuperpowerWriting Academy
Latest Updated
Chapter 65


Maya-maya pa ay biglang lumiwanag ng kulay pula ang kaniyang buong katawan  maging ang kadenang nakapulupot sa kaniya ay gumalaw ng kusa. Mas naging matalas ito kumpara sa kadena kanina at mas nakapangingilabot ang enerhiyang nararamdaman ng mga nakapaligid lalo na si Starum na nabigla sa pangyayaring ito ngunit mahigpit niyang hinawaka……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment