Share:

Ramona's Happily Never After

Kitty Karri

0 read

Ramona's life is miserable. Matandang dalaga, mag-isa sa buhay at higit sa lahat, bitter ng dekada. Yes, dekada! For god's sake hindi pa din siya nakaka-move on sa ex-boyfriend niya 15 years ago.

But how could she forget him? If he's her first love, first kissed, first make out, first heart break, first in everything!

It sucks, right?

She's trapped in his memories.

Nahiling tuloy niya. . .

Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, babaguhin ko ang lahat. I'll make sure that, I will not end up alone. . .

Ramona's eyes widened. "Oh.. my.. god.." She mumbled as she stares at her reflection in the mirror.

She woke up 15 years back in time!

Unfold

Tags: dramatragedysweetlightheartedfemale leadhighschoolfirst lovesassystubborn
Latest Updated
Chapter 5 : DETENTION

Hinihingal at pinagpapawisan si Ramona at Penelope na nakarating sa rooftop. May ilang mga kaklase na nila ang kumakatok sa nakasaradong pintuan.

"A-anong nangyayari! Nasaan si Wesley at Reese?" Habol hiningang tanong ni Penelope. Pinupunasan ng panyo ang noo nito.

Tumakb……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment