Share:

The Innocent Playgirl

Kitty Karri

0 read

What Savannah wants, Savannah gets!

Isa sa target niyang makuha ay si Noah Pierson, The hottest soccer player in the university!

Game na game siyang pumayag nang mapagkasunduan nilang magkakaibigan na pagpustahan ang lalaki. Dahil bukod sa snob at aloof. Tanging ito lamang ang hindi tinatablan ng alindog niya.

Matagal na siyang nachachallenge sa lalaki. Para bang hindi siya nag-e-exist sa paningin nito.

But everything went out of control! Nang hindi sinasadyang malaman nito ang lihim niyang.. sa kabila ng pagiging wild at playgirl na pagkakakilala sa kanya sa campus ay...

Virgin pa siya!

OMG! Hindi pwedeng malaman iyon ng mga kaibigan niya dahil pagtatawanan siya ng mga ito,,kaya nagkaroon sila ng deal ni Noah.

Deal na habang tumatagal ay nahihirapang kumawala si Savannah...

Unfold

Tags: possessivescandalbadgirlaloofkickass heroinepowerfuldramacomedysweet
Latest Updated
Chapter 9

NAGISING si Savannah na parang minamartilyo ang ulo niya sa sakit. Nakasapo sa noo ang kaliwang kamay.

"Aw! Shit na hang over 'to," usal niyang hinihilot ang sentido. Nang mabawasan ang sakit  dahan-dahang siyang nagmulat ng mga mata at nabungaran ang puting kisame ng guestroom nina Audrey.

Hindi na niya kinaya ang pagk……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment