Share:

Love Over Hate – Filipino

Carmela Beaufort

0 read

Walang ibang hinangad si Tanya kung hindi makapagtapos ng pag-aaral ang kaniyang nakababatang kapatid na si Miko. Pero nang magkasakit ito at mangailangan siya ng malaking pera pambayad sa operation sa ospital. Wala siyang ibang choice kung hindi mangutang ng malaking halaga sa isang kilalang matandang senyora sa kanilang bayan.


Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa kapatid?


*Not suitable for 18 years old below readers. Next story ka na lang muna.

Unfold

Tags: billionairemurderpossessiveescape while being pregnantage gapmanipulativekickass heroinebosstwistedsurrender
Latest Updated
Kabanata 19

Kabanata 19

"MAY hitsura rin ang asawa n'yo ate parang ako lang, guwapo!" Naririndi na si Tanya sa bawat sinasabi ng kapatid niyang si Miko. Wala na kasi itong ibang bukambibig kung hindi si Isidore.

Kung alam lang siguro ng kapatid niya ang mga pinagdaanan niya baka kanina pa silang dalawang nag-iiyakan. Pero wala siy……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment