Share:

Prone of Lust

creepypervy

0 read

WARNING: Not suitable for young readers and sensitive minds. It contains graphic sex scenes, adult languages and situations intended for mature readers only.

-Readers Discretion is advised-Bachelors Series #2 | Lucas Xavier Alvarez

Unfold

Tags: billionairemurderrevengedarkpossessiverapesexevilsex clubwild
Latest Updated
Chapter 22

CK's POV:

"Where's Xavier? Bakit hindi siya ang inaya mong bumili ng cake?" Matamlay na tanong ni Range. Naninibago ako sa pagiging matamlay niya, it wasn't him. I asked him kung may problema o sakit siya but he didn't say anything, so I let him. kilala 'ko na si Range, mag sasabi naman siya pag hindi na niya kaya.

"May……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment