Share:

Anita, The S*x Slave (Tagalog)

VERZOLAKRAM

0 read

Pinahirapan...

Sinaktan...

Tinakot...

Pinarausan...

Ayan lamang ang mga naranasan ni Anita sa kamay ni Norman, ang lalaking dumukot sa kaniya. Habang siya ay nasa kamay nito, walang habas itong ginagalaw ang katawan niya na tila'y uhaw na bata.

Hanggang sa magtagal na, umabot ng ilang araw, ilang linggo, at hanggang umabot ng ilang buwan. Ilang buwan siyang nasa mga kamay nito hanggang sa isang sikreto ang sinabi nito sa kaniya. Sikretong hindi niya mapaniwalaan.

Hanggang kailan kaya mananatili si Anita mula sa hayuk na si Norman?

Anong koneksyon ng sikreto nito sa pagkatao ni Anita?

Magtatagal pa kaya siya sa mga kamay nito?

Unfold

Tags: darkmysteryscary
Latest Updated
Ikasampung Kabanata

ISANG araw simula nang mangyari ang pagtatagpong iyon, tila'y nabulungan ng anghel si Norman. Hindi na nagtaka pa si Anita dahil natandaan niya ang kabaitan nito sa kaniya noon. Isang araw pa bago niya maalala ang lalaking nag-alaga sa kaniya noong bata pa siya. Napatawad niya ito at binura na sa kaniyang isip ang masasama nitong ginawa sa kaniy……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment