Share:

God's Plan

ItsMeYourDay

0 read

Magkaibang henerasyon, magkaibang panahon, magkaibang storya ang isinulat ng panginoon. Dalawang istorya ng pag-ibig, magkaibang umiibig at iniibig. Mga estado ng buhay ay magkaiba, mayaman at mahirap, kung baga. Parehong pinag-isa, pero sa kasalukuyan lang naging masaya. Ang isa ay may tadhanang ipaglayo, ang isa naman ay pinagtagpo, ang isa ay pag-ibig na hindi naipaglaban, ang isa ay nauwi sa simbahan.
Ang nasimulan sa nakaraan, matutuloy sa kasalukuyan. Si Neya at Sacorro, na parehong tindera, parehong umibig at inibig sa mga lalaking mas matataas pa sa langit. Sina Henereyo at Corro, mga lalaking tindera ng isda ang mundo. Kapwa mga inhenyero, pero mga babaeng walang pinag-aralan ang tipo.
Sa kamatayan nagtapos, ngunit sa diary nabasa ang pag-ibig na walang pagtatapos. Kung may namatay, sino ang babaeng trahe-de-boda ang suot?

“In the past they’d start; in the future we’ll end up” ─Neya Antonio

Unfold

Tags: othersfamilyarranged marriageotherstragedysweetstraightsmall townothersfirst love
Latest Updated
Kabanata 27

Marso 30, 1899

Sa aking talaarawan,

Masyado akong kinabahan ngayong araw, talaarawan. Napakarami kasing nangyari ngayong araw.

Maagang pumunta rito si Hereneyo, tulad kahapon ay naggising ako sa kamay nitong humahaplos sa aking buhok. Tulad din kahapon ay ito ang naghanda ng makakain namin ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment