Share:

Taming the Billionaire Heartbreaker

TwinkleBubblegum

0 read

Simula pagkabata wala ng ibang pinangarap si Jamaica kungdi ang maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Kaya naman nagpursige siya nang husto sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay nakatanggap siya ng full scholarship grant mula sa Sandoval Enterprises and Holdings-isa sa mga top 10 highest grossing company sa Pilipinas.

Nang makapagtapos siya sa kolehiyo ay hindi niya matanggihan ang alok na trabaho sa kanya ng Presidente ng SE & H. She was assigned to work under the Finance Department kung saan pinamamahalaan ng nag-iisa nitong anak na si Juan Luis Sandoval.

Lingid sa kanyang kaalaman hindi lang pala basta-basta ang magiging trabaho niya sa multinational company na ito. Dahil pababantayan sa kanya ni President Sandoval ang bawat galaw ng kanyang unico hijo.

Lumaking spoiled at walang modo si Juan Luis. Maaga siyang naulila sa ina at hindi rin naging malapit ang loob niya sa ama. That's why President Sandoval will do everything to win the heart of his only son.

Hindi magiging madali ang trabaho ni Jamaica lalo pa at matutuklasan niya na bukod pala sa pagiging antipatiko at walang modo ni Juan Luis ay isa rin itong talamak na babaero-which is her most hated character in a person.

Consolation na lang siguro niya ang mala-Adonis na kagwapuhan at smoke-inducing abs at biceps ng binata.

Mapapagtagumpayan kaya ni Jamaica ang napakalaking challenge na ito sa first job niya?

Unfold

Latest Updated

This is a work of fiction. Names, characters, business, places and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental.

No part of this story may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment