Share:

The Billionaire's Exclusive w***e

Laura1441

0 read

Isa isang bumagsak ang mga negosyo nila.. Kasabay din non ay isa isa naring nawala ang mga bagay na nakasanayan niya..

Ang naiwan sa kanila ay sandamukal na utang.. Isa na roon ay ang pag kakautang ng daddy niya sa isang loan shark at kailangan nilang bayaran iyon kung ayaw niyang may mangyaring masama sa daddy niya.

Dahil ayaw niyang mapahamak ang daddy niya nag sakripisyo siya. Pumayag siyang ibugaw kapalit ng pag kakabayad sa utang ng daddy niya.

Akala niya yun na ang pinaka worst scenario pero hindi pa pala..

Dahil na obsess sa alindog niya ang first costumer niya! Binayaran nito ang lahat ng pag kakautang ng daddy niya, he even offer her to provide all the material things that women can dream of.. expensive dress, car, condo and jewelry at ang kapalit.. He wants her to be his exclusive w***e..

Hulog ng langit? Nah!

Swerte ba siya? Definitely not!

Dahil simula ng mag ma obsess sa kanya ito nag kanda letse letse na lalo ang buhay niya!

Unfold

Latest Updated
Chapter 31

Xyrius' POV

MABILIS na isinara niya ang pinto ng makalabas siya sa kuwarto ni Jessa. Mahigpit na naikuyom niya ang mga kamao dahil parang pinipiga ang puso niya sa sinabi ni Jessa. Mas gugustuhin pa nitong magbenta ng mga internal organs nito kaysa ang makasama siya.

Parang gusto niyang magwala dahil sa ……

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment